Skip to: Lieske

Wees Wijs website

Lieske:

werkte aan natuurbehoud en milieu in het buitenland

“We zijn allemaal afhankelijk van onze aarde, dus zorg goed voor de natuur!”

Lieske heeft op haar 24e vrijwilligerswerk gedaan bij de christelijke natuurbeweging A Rocha. Ze werkt nu bij een natuurbeschermingsorganisatie in Nederland. “Hier kan ik de competenties inzetten die ik tijdens mijn vrijwilligerswerk heb ontwikkeld.”

Lieske heeft een jaar bijbelschool gedaan bij de Wittenberg en daar hoorde ook een stage bij: “Vanwege mijn opleiding in natuurbeheer kwam in bij A Rocha Portugal terecht, een christelijke natuurbeschermingsorganisatie. Daar heb ik eerst stage gelopen. Daarna ben ik een jaar in Portugal geweest om vrijwilligerswerk te doen.”

Vogels en nachtvlinders
A Rocha Portugal heeft onderdak, eten en taallessen voor Lieske geregeld. Dit werd gefinancierd vanuit een Europees fonds. Lieske heeft veel verschillende dingen mogen doen: “Ik heb geholpen met de monitoring van vogels en nachtvlinders. Ik leerde veel soorten kennen en herkennen. Dat was erg leuk! Daarnaast heb ik ook geholpen met het verwelkomen van gasten en vertellen over het werk van A Rocha. We hadden een mentor die met ons optrok. Daarnaast hadden we een aanspreekpunt in Nederland, met wie we regelmatig contact hadden.”

De allereerste ottersporen
Wat waren haar mooiste en moeilijkste momenten? “Ik herinner met nog goed dat we de allereerste ottersporen vonden. Zo bijzonder om te ontdekken dat deze dieren het goed deden in het gebied waar A Rocha werkzaam is! Daarnaast heb ik veel mooie momenten in de leefgemeenschap van A Rocha beleefd: gezelligheid, goede gesprekken, samen werken. De leefgemeenschap was direct ook het meest uitdagende. Ik had geen plek om me echt even terug te trekken. Dat was heel leerzaam, maar soms ook moeilijk natuurlijk.”

Kleine dingen hebben veel betekenis
Wat heeft haar stage en vrijwilligerswerk bij de natuurbeweging Lieske gebracht? “Deze periode is van grote invloed geweest op mijn leven. Ik heb nog drie jaar bij A Rocha Portugal gewerkt en ik ben nog steeds zijdelings betrokken bij A Rocha, zowel in Portugal als ook in Nederland. Daarnaast heb ik daar mijn man ontmoet. Soms kun je moeilijk zien wat je nou wezenlijk bijdraagt als vrijwilliger. Het is mooi als je kunt ontdekken dat je hulp bij de kleine dingen al veel kan betekenen. Want daardoor kan het project doorlopen en houden de medewerkers het vol.”

Begin bij het begin
Heeft Lieske advies voor jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland willen gaan doen, bijvoorbeeld met kinderen? “Probeer ‘goed doen’ te bekijken vanuit het oogpunt van het kwetsbare kind en niet vanuit jezelf. Wat heeft een kind nodig om op te groeien? Draagt jouw komst bij aan een stabiele omgeving? En trek het eens breder: klimaatverandering en de destructie van natuur heeft de grootste impact op kwetsbare groepen. Zij wonen op de plekken in de wereld waar klimaatverandering het meest voelbaar is. Wil je helpen? Begin bij het begin: we zijn allemaal afhankelijk van onze aarde dus zorg goed voor de natuur!”

Wil jij vrijwilligerswerk gaan doen in de natuur in Nederland of in het buitenland? Kijk hier.

Meer ervaringen

  • Loïs

    liep een onbetaalde stage en deed vrijwilligerswerk in Nederland

    Meer weten
  • Jacoba

    deed vrijwilligerswerk met gevluchte kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra

    Meer weten

Zet je talent in!

Doe de vrijwilligerstest en bekijk hoe je jouw talent het beste inzet!

Motivatie