Skip to: Gerline

Wees Wijs website

Gerline:

deed haar afstudeeronderzoek in Guatemala

Gerline is 25 jaar, studeert antropologie en heeft zorgvuldig gekeken of haar afstudeeronderzoek écht in het belang was van kwetsbare kinderen in Guatemala. Gerline: “Vanuit mijn christelijk geloof wil ik graag goed doen. Ik wil zorgen dat mijn daden anderen helpen, niet schaden. Dat gold ook voor mijn afstudeeronderzoek”. Als student heeft Gerline veel vrijwilligerswerk gedaan in Nederland en heeft ze zich verdiept in de negatieve effecten die een stage of afstudeeronderzoek kan hebben op kwetsbare kinderen. Van de campagne Stopweeshuistoerisme leerde ze over de schadelijkheid van langdurige grootschalige opvang van kinderen in kindertehuizen. 

“Ik wilde onderzoek doen dat zou bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren. Als je direct met kwetsbare kinderen wil gaan werken, dan heb je daarvoor een relevante opleiding nodig, zodat je zeker weet dat je deze kinderen niet (onbedoeld) beschadigt. Vanuit mijn studie antropologie kon ik deze kinderen beter op een andere manier helpen.”

Stem laten horen

Gerline kwam in haar zoektocht uit bij WereldOuders, die haar in contact bracht met hun partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) in Guatemala. “Ik heb een overzicht geleverd van hoe jeugdzorg over de afgelopen decennia veranderd is in Guatemala, met een focus op de hulp die NPH kwetsbare kinderen biedt. In overleg met de organisatie heb ik daarvoor geen interviews met kinderen uitgevoerd, omdat dit speciale opleiding en vaardigheden vergt. Ik heb jongvolwassenen geïnterviewd over hun ervaringen met jeugdzorg en veel tijd met hen doorgebracht. Ook heb ik medewerkers en bestuursleden geïnterviewd. In mijn scriptie laat ik de stem van de jongvolwassenen horen. Zij vertellen wat zij nodig hadden als kind om later hun volwassen, onafhankelijk leven goed te kunnen leiden.”

Kinderen zijn kwetsbaar

De organisatie was vooraf heel duidelijk over al hun voorwaarden om de kinderen en jongeren daar te beschermen. “Daar moest ik ook voor tekenen. Bijvoorbeeld dat ik niet op de slaapkamers mocht komen en geen contact mocht leggen via social media. Als ik iets hoorde dat hen mogelijk in gevaar bracht, moest ik dat doorgeven aan de organisatie. Dat stelde me gerust. De organisatie liet zien dat ze rekening hield met de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren.”

Kun je écht iets bijdragen?

Gerline’s advies is ten slotte: kijk goed of jouw vrijwilligerswerk, stage of afstudeeronderzoek in het buitenland echt bijdraagt en geen (onbedoelde) schade toebrengt. Daarnaast kun je jezelf afvragen: zijn er lokaal mensen die beter snappen wat de behoeften van de kinderen zijn en die langdurig voor hen klaar kunnen staan? Kortom: kan jouw werk écht bijdragen? En denk ook na over de vraag of je in je eigen omgeving het verschil kan maken. Met enige voorbereiding is, ook voor kinderen, veel goeds te doen in Nederland!”

Meer ervaringen

  • Loïs

    liep een onbetaalde stage en deed vrijwilligerswerk in Nederland

    Meer weten
  • Jacoba

    deed vrijwilligerswerk met gevluchte kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra

    Meer weten

Zet je talent in!

Doe de vrijwilligerstest en bekijk hoe je jouw talent het beste inzet!

Motivatie