Skip to: Kinderen zonder ‘Thuis’

Wees Wijs website

Kinderen zonder ‘Thuis’

Boekje Kinderen zonder ’thuis’

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis wonen. Soms omdat hun ouders zijn overleden of omdat de problemen thuis te groot zijn. Soms omdat ze zijn weggelopen of van hun familie gescheiden door oorlogen, rampen of kinderhandelaren. Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een weeshuis.

Voor hen is Kinderen zonder ‘thuis’ bedoeld. Hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen?

Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen.

Kinderen zonder ‘thuis’ is een uitgave van het Better Care Network Netherlands, een netwerk van organisaties die hulp bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden zonder adequate ouderlijke zorg. Deze volledig herziene versie bevat de laatste wetenschappelijke inzichten en nieuwe voorbeelden uit de praktijk.

Plaats alvast een bestelling voor de herziene versie door een e-mail met uw adresgegevens te sturen aan info@bettercarenetwork.nl. U krijgt het boekje dan begin oktober kosteloos toegestuurd.